GİNTEM Madde Yönetimi A.Ş.

Gintem

20 Yılı Aşkın Deneyimiyle Teknolojide Uzman, Çevreci Bir Lider…

Atık ve öz kaynak (madde) yönetiminin her alanında faaliyet gösteren Gintem Madde Yönetimi A.Ş, 1993 yılında belediyelere ve yerel yönetimlere çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda hizmet vermek üzere kurulmuştur. Entegre Katı Atık Yönetimi anlayışını ülkemizde ilk dile getiren ve uygulayan firma olarak 20 yılı aşkın süredir faaliyetini sürdürmektedir.

Gintem Madde Yönetimi A.Ş, entegre katı atık yönetiminin önemli bir adımını oluşturan atıkların toplanması, transferi ve ayrıştırması ile yerleşim alanlarında cadde ve sokakların son teknolojik ekipmanlarla temizlenmesi hizmetlerini pek çok yerel belediyenin hizmetinde sürdürmektedir.

Son çevre teknolojilerini kullanarak geri kazanım tesisleri ve atık depo sahaları inşa edip işletmesini üstlenen Gintem Madde Yönetimi A.Ş, bu tesislerin çevreye zarar vermeden ekonomik ve teknik açıdan verimli işletilmelerini sağlamaktadır. Bilgi birikimi ve tecrübesini, gerçekleştirdiği projelerin yanı sıra uluslararası işbirlikleri ile sürekli geliştiren Gintem, katı atık yönetimindeki derin ve profesyonel yaklaşımıyla son teknolojileri yerel sektöre taşıyarak lider konumunu korumaktadır.

Gintem’in hizmet sunduğu yerleşim alanlarında çevre ve makina mühendisleri tarafından projelendirilen çevre teknolojileri ile düzenlenmiş her türlü altyapı, araç bakım ve onarımlarının yapılabildiği garajlar, şantiyeler, geri dönüşüm ve yönetim birimleri bulunmaktadır. Her şantiyede iş alanı ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip, konusunda uzman mühendisler ve işletmeciler görev yapmaktadır.

Gintem Madde Yönetimi A.Ş. çevreci vizyonu ile sürdürülebilir kaynak kullanımı, kalıcı kirliliğin önlenmesi ve sıfır zarar etkisi yaratacak Özkaynak (Madde) yönetiminin geliştirilmesini ilke edinmiş, kurumsal ve teknolojik altyapısı ile sektörde öncü konumuna ulaşmıştır.

Gintem ayrıca, lider konumunda sektörün gelişimine katkı sağlamak adına hizmet veren kısa adı UKAB olan Uluslararası Katı Atık ve Teknoloji Birliği’nin de kurucusudur.

www.gintem.com.tr

© 2021 GNCR Holding